Обучението се осъществява съвместно с 8 образователни и научни институции от страната и 6 университета от чужбина

 

Девет нови мултидисциплинарни докторски и магистърски програми стартират от новата академична 2022/2023 г. в Медицински университет – Пловдив. Обучението ще се осъществява съвместно с медицинските университети в София и Плевен, Националния център по заразни и паразитни болести, Института по молекулярна биология на БАН, ПУ „Паисий Хилендарски“, Университета по хранителни технологии, НСА „Васил Левски“ и Тракийския университет – Стара Загора. Асоциирани партньори са 6 университета от Гърция, Франция и Италия. Учебните планове и програми на новите специалности са разработени и се реализират в рамките на проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Магистърската програма „Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории” е предназначена да отговори на нарастващите нужди от професионалисти в областта на лабораторната диагностика на заразните заболявания.

Магистърска програма „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ има за цел да подготви лекари за участие в екипите, обезпечаващи спортни състезания и мероприятия в професионални и аматьорски спортни клубове. Те ще могат да преценяват ефективността на заниманията с физическо  възпитание и спорт, отчитайки използваните методи и средства за тренировка и функционалните възможности на спортистите.

Магистърската програма „Диететика“ се осъществява съвместно от МУ-Пловдив и УХТ. Завършилите ще могат да работят като консултанти и специалисти по хранене в лечебни заведения, рехабилитационни, диагностично-консултативни и спортни центрове, научни институции, лаборатории по храни и хранене, в учебни, производствени и болнични столове, детски градини и ясли, спортни школи.

Магистърска програма „Иновативни лекарства“ ще подготвя предприемачи и експерти по управление на иновациите и приложните изследвания в малки фирми и корпорации във фармацевтичния бранш и в сродни сектори като парфюмерия и козметика, в университетите и държавните изследователски центрове.

Магистърската програма „Иновации и предприемачество във  фармацевтичния бизнес” се осъществява съвместно от Фармацевтичния факултет и Факултета по обществено здраве на МУ-Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски“. Успешно дипломиралите се ще могат да стартират собствен бизнес или да работят като експерти и консултанти по управление на иновационни проекти във фармацевтични компании и в сродни индустриални отрасли.

Магистърската програма „Биостатистика“ се осъществява съвместно от МУ-Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски“. Завършилите ще намерят кариерна реализация като специалисти в научноизследователски организации, университетски изследователски групи, болници, фармацевтични компании и регионални и национални държавни организации, които определят публичната политика в областта на здравеопазването.

Докторските програми „Гериатрична медицина” и „Палиативна медицина” се осъществяват съвместно от МУ-Пловдив, МУ-Плевен и ТрУ-Стара Загора. „Гериатрична медицина” е фокусирана върху една от бъдещите глобални тенденции – бързото стареене на обществото, като това изисква предприемането на изпреварващи мерки и готовност за справяне със съответните специфични проблеми. „Палиативна медицина” има за цел да отговори на още една от бъдещите глобални тенденции, застрашаващи качеството на живот – смъртни случаи от болести, които причиняват сериозни страдания.

Докторска програма „Медицина, психология и вяра“ е съвместна на МУ-Пловдив и ПУ „Паисий Хилендарски“ и ще подготвя експерти, които да полагат цялостна холистична грижа за пациентите и техните семейства, близки, за грижещите се за болните, както и да използват съвременните възможности на телеобразованието, електронната наука и телемедицината не само за провеждане на научни проучвания, но и за консултации, наблюдение и оказване на своевременна помощ и подкрепа.