От днес до 17 март дванадесетокласниците внасят заявления за допускане до държавни зрелостни изпити в майската сесия. Молби за явяване на матура могат да подават и всички, които са завършили успешно 12. клас в минали години и които не са се явявали на матура или не са я издържали успешно.

До 18 май е срокът за получаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

Задължителният изпит по български език и литература тази година е на 20 май, а вторият ДЗИ по предмет по избор – на 22 май.

Обявяването на резултатите от изпитите е до 12 юни, а връчването на дипломите на успешно завършилите средно образование е до 22 юни 2020 година.