Родителите на децата, родени през 2016 година, които подлежат на задължителен прием в първи клас за учебната 2023/2024 година, могат да подават заявления за прием онлайн от днес. За седма година кампанията за общинските училища на Пловдив ще се осъществи чрез електронно централизирано класиране и записване.

Моментът на подаване на заявлението няма тежест при класиранията. За първото класиране, което е на 2 юни 2023 година, родителите следва да подадат заявления до 31 май. Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител по образец (Приложение №1 – Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас) заявления до 30 май в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления онлайн ще имат достъп до повече информация и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна. Много важно изискване е подаването само на едно заявление. Системата няма да позволи въвеждане на второ за едно дете.

При подаване на заявление онлайн е важно то да е със статус „подадено“, а не „чернова“. Предвидени са автоматични проверки на адресните регистрации на децата и родителите. При класиране на дете с подадени неверни данни, то няма да бъде записано и ще участва в следващия етап за останали свободни места.

Най-голяма тежест има адресната регистрация в района на училището при уседналост над 3 години спрямо момента на кандидатстване. Съгласно промяната от тази година, за уседналостта може да се ползва и предходен адрес, ако е в района на същото училище, в което е и последният. Максимален брой точки получават и децата с брат/сестра в избраното училище, които няма да имат навършена 12-годишна възраст към началото на учебната година.

Системата позволява за всяко дете родителят да може да избере до 5 желани училища, независимо от адресната му регистрация. За училищата, в които има паралелки с обучение по Монтесори, може да се кандидатства поотделно за тези паралелки.

В системата е предвидена функционалност, чрез която родителите ще могат да съпоставят броя свободни места и съответния брой чакащи за тях. Статистическите данни ще се променят в реално време според подадените заявления и ще се визуализират в панела със свободни места в менюто „чакащи класиране“.

Повече информация за правилата и критериите за прием родителите могат да намерят на интернет страницата на електронната система priem.plovdiv.bg.