От днес започва кандидатстването за помощи на семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници през идната учебна година. Помощта е в размер на 250 лева, но ако детето има натрупани неизвинени отсъствия, парите се връщат. Крайният срок за подаване на документи е 15 октомври.

Със средствата може да се покрият част от разходите преди старта на първия гимназиален етап – за дрехи, учебници или други ученически пособия.

Заявления се подават в дирекция “Социално подпомагане” по места, по пощата или с електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване. Необходимите документи могат да се изтеглят от адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti.

Условията за отпускане на еднократната помощ е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца, който трябва да е по-нисък или равен на 450 лева.

За да могат семействата да получат помощта, децата трябва да са ходили на училище. Парите ще се изплащат на два пъти – след влизане в сила на заповедта за отпускането им и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне парите.

Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и настанени в семейства на роднини или приемни семейства.