Проектни предложения по националната програма  за създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище се подават до 25 август

До 10 000 лева отпуска просветното министерство за система, която осигурява запис чрез изнесено видеонаблюдение в специализиран център.  Финансирането е по Националната програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“. Учебните заведения могат да подават проектни предложения до 25 август в платформата на МОН за кандидатстване по националните програми – https://np.mon.bg.

За монтиране на сигнално-известителна система ще се отпускат до 3 500 лева, а за система за регистрация и отчитане контрола на достъп чрез електронни карти – до 7 000 лв. Училищата, които искат да поставят бариери за контрол на достъпа, ще могат да получат до 7 000 лева.

От кандидатстващите училища се иска да посочат оценката на риска, слабостите на обекта, уязвими места и скрити подходи, изградените системи за сигурност, както и необходимите действия, които следва да се извършат с цел подобряване охранителната дейност.

Не се финансира изготвянето на охранително обследване и абонаментна поддръжка на изградени вече системи. Това трябва да става със средства от делегирания бюджет на училището, предупреждават от екипа на програмата.