„Превод от детски“, „Виртуално пътешествие за родители“ и „Как да разговаряме с децата“ са част от предложенията на екипа на ОУ „Алеко Константинов“ към семействата

 

Емоционална интелигентност, техники за самопомощ, конструктивни методи за възпитание, работа върху драматизация, арт терапия и защо времето, прекарано с децата ни, е особено ценно. Това са само част от темите, по които ще трупат нови знания и ще развиват умения родителите от ОУ „Алеко Константинов“. На 29 януари училището стартира специалния си проект „Отново на училище с майсторски класове“, който дава възможност на родителите да се включат в различни извънкласни дейности. Те ще се провеждат след учебните часове, а за ментори са поканени както външни експерти, така и утвърдени преподаватели и специалисти от учебното заведение.

„Проектът е насочен към по-ефективно взаимодействие между училището, родителите и учениците и има за цел да създаде общностно пространство, а семействата да споделят идеи и да участват активно в образователния процес на своите деца“, пояснява директорът Марияна Найденова.

Участниците могат да избират между 11 майсторски класа. „Превод от детски“ ще се води от психолога Десислава Николова, която поставя акцент върху емоционалната интелигентност и детските страхове, както и върху методите на общуване с малчуганите. „Часът на психолога“ ще се води от педагогическия съветник, психолог и арт терапевт Здравка Петрова. Темите, по които тя ще работи, са влиянието на семейната среда върху поведението на детето, ще съветва родителите как да решават конфликти, ще опише профила на екранното дете.

Преподавателят по физическо възпитание Людмила Калофоридова ще развива танцовите умения на родителите, които ще могат също да се включат в занимания по баскетбол, хандбал, народни танци и практически английски. Как да разпознават фалшиви новини и да водят дебат в радиопредаване ще ги научи преподавателят по музика Искра Койчева, която има дългогодишен журналистически опит. С д-р Мирко Попов майките и татковците ще коментират „забранени“ теми, а Зоя Декова ще ги убеди защо времето, прекарано с децата, е особено ценно.

Майсторският клас за работа върху драматизация и театрални етюди ще бъде воден от начални учители.