500 училища използват активно възможностите, предоставени от облачната платформа на компанията

България е водеща страна в Централна и Източна Европа по използване на технологичните решения, които платформата на Google за образованието предоставя. Това стана ясно по време на среща между министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и Уилям Флоранс, ръководител на Google Workspace за образованието в Централна и Източна Европа.

Анализът е на технологичния гигант и се базира на различни показатели като брой сертифицирани преподаватели и обучители, брой Google референтни училища и използване на приложения като „Google Класна стая“. България е и на първо място по брой учители на глава от населението със световно признати сертификати за дигитални умения на технологичната компания, стана ясно още по време на срещата. Данните показват, че около 500 училища и общо над 200 хил. потребители в страната ни използват активно възможностите, предоставени от облачната платформа на компанията.

Според министъра е много важно да се насърчат училищата, които показват незадоволителни резултати на националните външни оценявания, да работят по-активно с дигитални ресурси. Инструментите на компанията били сред възможните и ефективни решения.

Участниците в срещата коментираха как активното използване на технологии насърчава иновации в методите на преподаване. Други важни акценти бяха навлизането на изкуствения интелект, организиране на съвместно събитие за представяне на дигиталните решения в образованието и начините за по-масовото им използване у нас.