10 млн. лева за национални програми във висшето образование планира за първи път МОН, каза на конференция в Пловдив министърът на образованието Красимир Вълчев

10 на сто от зрелостниците с най-високи резултати, които изберат педагогическо образование или инженерна специалност с недостиг на пазара на труда, ще получават стипендии. Това обяви днес в Пловдив министърът на образованието Красимир Вълчев. Той бе сред участниците в конференцията „Компетентностно базирано образование и педагогиката на 21 век“ в ПУ.

Допълнителните материални стимули ще са за най-добрите 12-класници, предпочели да продължат обучението си в България, и то по приоритетни за държавата професионални направления. Заложени са и по-големи суми за практики на завърващите с учителска правоспособност, а освен това се повишава нормативът за професионално направление „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по“, което също ще позволи предоставянето на допълнителни средства.

„Най-добрите образователни системи са тези, в които най-добрите ученици избират педагогическата професия, технологично най-развитите държави са онези, където най-талантливите ученици стават инженери“, уточни министърът.

10 милиона лева за национални програми във висшето образование са планирани за първи път в проектобюджета за следващата година. Това се случва за първи път, за да се даде възможност на висшите училища да разработват определени политики.

Все още не е решено колко и какви ще са програмите, но целта е да стимулират вузовете да променят учебните си програми в педагогическите направления, залагайки на компетентностния подход. В него към базовите компетентности на бъдещите учители, към които в последните години се добавят предприемачески, граждански, обществени и дигитални умения, ще трябва да залегнат и такива, базирани на изкуствен интелект.

„Една голяма част от професиите ще предполагат взаимодействие с машили и алгоритми и ние трябва да подготвим младите хора за това. Компетентностният подход минава най-вече през това да ги провокираме в по-голяма степен да учат. Всяко дете учи повече извън училище, отколкото в класната стая. Това е промяната, която се извършва в образователната система“, коментира министър Вълчев.

Той уточни, че промяната на учебните програми е важна заради ролята на учителя в бъдеще – той да бъде по-малко лектор и повече вдъхновител. Затова призивът на МОН към директорите е да стимулират креативните учители.