IMG_2015-1024x729

Екатерина Шокова от специалност Аграрна икономика е тазгодишният носител на Наградата на ректора на Аграрния университет. Тя се дипломира с успех от курса на следване отличен 5.96 и от държавния изпит – 6.00. Освен че Екатерина е втора по успех след пълния отличник на Випуск 2015 – Мартин Маринов, тя участва в национални и международни конференции и активно се включва в студентската група за научни изследвания към катедра „Икономика“. Маринов, който е стипендиант на фондация „Еврика”, е абсолютният отличник сред тазгодишните абсолвенти.

337 бакалаври и 239 магистри получиха днес дипломите си на тържествена церемония във висшето училище. Най-висок успех сред бакалаврите са завършилите специалност „Агролесовъдни системи и планинско земеделие” – 5.36, а аграрните инженери са показали най-високи резултати на държавните изпити – 5.77. От задочниците рекордьори по успех от следването са „Растителна защита” – 5.93, а от държавните изпити с 5.50 първи се нареждат завършилите „Аграрен туризъм”.

При магистрите лидерите са дипломиралите се като европейски експерти по земеделие и селски райони. Пълен отличник на Випуск магистри 2015-а е Надежда Меразчиева – Папукчийска от магистърски курс „Екологичен контрол”.

С традиционната награда „Най-успешен Еразъм студент на випуска” бе удостоен Николай Атанасов, специалност „Аграрна икономика“, за проведеното обучение в Чешки университет за природни науки – Прага през 2014-2015 академична година.

В академичното си слово ректорът проф. Димитър Греков заяви: „Днес всеки от вас ще поеме по своя избран път в живота. Искрено се надявам, че където и да се намирате, ще бъдете отворени към новостите, към знанията, ще се усъвършенствате и ще работите за напредъка на България. Предстои ви да се докажете кои сте като личности, какво имате като умствен капитал и как ви оценява обществото. Бъдете смели и вървете напред!”

Плакети, грамоти и парични награди получиха абсолвентите, показали отличен успех от курса на следване и успех от държавните изпити.

Ректорът връчи и дипломи на преподавателите, придобили академичните длъжности „професор” и „доцент”, както и на придобилите научна степен „доктор”.