Кабинетът удължи срока за създаване на методология за определяне на постигнатите резултати на детските градини и училищата

Кабинетът удължи с три години срока за създаване на методология за определяне на образователните резултати на детските градини и училищата. Чрез нея се предвижда и отпускането на средства за повишаване на качеството на средното образование.

Изискването за внасяне на проект за методология за оценка на качеството е в сила от 1 януари 2018 г., а крайният срок за приемането й бе 30 юни 2021 г. При встъпването си в длъжност служебният екип на МОН е установил, че такава не е разработена. Съществува частичен опит за методология, който обхваща само прогимназиален етап – IV и VII клас, а не цялата система. Не са налични данните, които са необходими за създаване и утвърждаване на методологията и няма процедура, по която те да се събират. Освен това не са отчетени коректно ключово важни фактори, които силно влияят върху резултатите в училище. Сред тях са например езикът, на който се говори в семейството, и образователното равнище на родителите. Според служебния екип е направен опит да се разработи оценка на качеството в детските градини.

Освен това Законът за предучилищното и училищното образование изисква методологията да вземе предвид оценката от инспектирането, проведено от Националния инспекторат по образованието във всички детски градини и училища.  От октомври 2018 г. до юни 2021 г. са проверени общо 333 образователни институции от общо 4151. Данните показват, че при сегашния капацитет и система за работа на инспектората проверката на всички училища и детски градини ще отнеме около 30 години. Необходими са промени във функциите и капацитета на инспектората, което може да доведе до изменение в Закона.

Отлагането на методологията с три години ще даде възможност да бъде направено всичко необходимо, за да може финансирането според качеството на образователната система да се реализира по правилния начин.