Вече се провеждат обучения за повишаване квалификацията на педагогически специалисти и за придобиване на допълнителна професионална подготовка

ПУ

Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет официално ще бъде открит утре, 13 юни, от 13 ч. в Нова сграда, съобщи директорът на новото звено проф. Галин Цоков.

На старта ще присъстват ректорът проф. Запрян Козлуджов, директори на дирекции на  Министерството на образованието и науката, представители на Община Пловдив и РУО, училищни директори.

Департаментът е оторизиран, като специализирано основно звено на университета, да извършва квалификацията на педагогическите специалисти и да провежда процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени. Той ще работи в различни научни сфери – педагогика, психология, методика на преподаване на отделни учебни дисциплини, изкуство, като това ще даде възможност да се реализира модерно и ефективно продължаващо образование на учителите.

В Департамента вече се провеждат обучения за повишаване квалификацията  и за придобиване на допълнителна професионална подготовка, на нова или допълнителна квалификация. Осъществява и следдипломно обучение и продължаващо образование чрез специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка, с конкретна предметна област или с управление. Департаментът ще организира и администрира процеса на присъждане на професионално-квалификационни степени, съгласно Държавния стандарт и нормативни документи на МОН.

Сред целите и задачите на новото академично звено е и да провежда научни изследвания, да създава и реализира научни продукти. Ще бъдат популяризирани резултатите от изследвания, проведени от преподаватели и докторанти в областта на образованието, подготовката и квалификацията на педагогически специалисти.

Планира се национално и международно сътрудничество в областта на подготовката и перманентната квалификация на педагогически специалисти, организиране на съвместни програми и конференции.