Пионерите от СУ "Св.св. Кирил и Методий", където стартира първата паралелка с първокласници миналата година.

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ представя училищната иновацията за обучение по метода в начален етап

Пионерите от СУ “Св.св. Кирил и Методий”, където стартира първата паралелка с първокласници миналата година.

Екипът на СУ „Св.св. Кирил и Методий” отваря врати за родители и любопитни да научат повече за спецификата на метода на Мария Монтесори.  На 11 и 12 декември от 8:30 ч. до 11:30 ч. всеки желаещ може да посети работния процес, да разгледа специфично подготвената образователна среда, да получи информация с презентация на тема „ Монтесори иновативна паралелка – помогни ми да се справя сам“.

В училището за втора поредна година, като естествено продължение на общинската стратегия за  въвеждане на метода на Монтесори в масова детска градина и училище, учат и творят според принципите, методите и философията Мария Монтесори. За тези две години педагози и деца, активно участващи в образователния процес, работят в областите: Математика, Български език и литература и Космическо възпитание. Пренасят наученото в опитното поле и природонаучния музей.

„За това време осъзнахме, че философията и методът са изключително подходящи за деца с устойчива концентрация, търсещи знания. Те растат лидери, които не се страхуват да вземат решения. Големият набор от дидактични материали спомага за взаимодействие със средата, което е в основата на ученето и покриването на държавните образователни стандарти”, коментира зам.-директорът по учебната дейност Симеон Чуканов, който е и Монтесори обучител.

Посещението се осъществява след предварително записване на тел.: 032 644119.