Община Пловдив осигурява 300 000 лева, съфинансирането от страна на учебните заведения е 20%

Община Пловдив стартира приема на документи за кандидатстване по подпрограма „Модернизация на учебния процес“, която е част от тригодишната образователна програма за периода 2020 – 2022 г. През настоящата година ще бъдат разпределени 300 000 лв. за закупуване на съвременни технологични средства, оборудване на кабинети, придобиване на програмни продукти и лицензи и подпомагане осигуряването на дистанционното обучение.

Съгласно утвърдените правила по програмата могат да кандидатстват всички общински училища и Центъра за подкрепа на личностното развитие -ОДК. Всяко училище трябва да осигури съфинансиране в размер на поне 20% от исканата сума. Заявления за кандидатстване се приемат онлайн всеки месец до 15 число, до изчерпването на финансовия ресурс.

В изискванията за преносимите компютри е посочено, че лаптопът на екрана трябва да е минимум 11 инча и че батерията следва да издържа минимум 5 часа. Според друго от условията паметта за съхранение не бива да е твърд диск, а екраните да имат чувствителност на допир.

Чрез подпрограмите си „Повишаване на дигиталните компетентности в сферата на образованието“ и „Модернизация на учебния процес“ Община Пловдив инвестира средства в осъвременяване методите на преподаване и създаването на иновативни практики.

Всички 52 общински училища в града да имат активирани облачни платформи от 2019 г. Дигитализация на учебния процес се извършва чрез използване на Google G suite за образование и Microsoft 365 за образование.

„Годините на работа по дигитализирането на училищата помогна много при въвеждането на дистанционно обучение на много учители в Пловдив и направи града лидер в страната по бързо организиране на учебен процес“, коментира заместник-кметът Стефан Стоянов.

Според последните данни в общинските училища към момента има близо 30 000 активни профила на ученици и учители, като броят им всеки ден се увеличава. Учениците учат във виртуални класни стаи с видео връзка и чатове, като използват готови форми за тестове и пишат домашни, изпълняват групови задачи.

До момента над 900 учители и администратори от Пловдив са преминали различни обучения от програмата „Училище в облака”. От тях близо 170 са Google сертифицирани учители. Пловдивските училища са на 100% обезпечени технически за дистанционно обучение с най-съвременните образователни платформи.