Яслата е част от големия проект за обновяване на образователната инфраструктура

Две нови групи ще бъдат разкрити в ясла „Детски смях“ след приключване на ремонтните работи, финансирани по оперативна програма „Региони в растеж“.Това стана ясно при старта на строителните дейности, които за детското заведение са на обща стойност 1.6 млн. лева.

Ремонтът предвижда подмяна на вътрешна инсталация, на дограмата, подмяна на настилката, топло и хидроизолация, а също така изграждане на физкултурен салон и плувен басейн, заяви Диляна Тодорова, ръководител на проекта.

Директорът „Детски смях“ Калинка Иванова поясни, че след приключване на ремонтните работи яслата ще се разшири с още две групи. Те ще се помещават в източното крило на детското заведение, което през последните десет години е било отдадено под наем на организацията на слепоглухите в Пловдив.

Яслата е част от големия проект за обновяване на образователната инфраструктура. Включени в проекта са още ДГ “Перуника“, ДГ „Снежанка“,двете сгради на СУ “Любен Каравелов“. Заложено е и изграждане на нова детска градина на ул. “Богомил“, но за нея все още няма избран изпълнител.