Шестокласниците заеха достойно място измежду 26 области на Националното състезание на ученическите екипи по долекарска помощ

20170603_084803

Отборът на ОУ „Райна Княгиня” класира Пловдив на седмо място на в Националното състезание на Ученическите екипи по първа помощ.  Станимир Колев,  Християн Видолов, Йосиф Тенев и Антония Караманова от 6 б клас пребориха състезатели от 26 области. Като първенци на областното състезание, те представяха Пловдив и региона на финалната надпревара на най-добрите в страната. Децата трябваше да покажат знания и умения по долекарска помощ, след което участваха в игри, които проверяват доколко са запознати с историята и дейността на Червения кръст. Различните препятствия проверяваха и уменията за работа в екип. Учениците участваха и демонстрации за гасене на пожар и реакция при земетресения и други бедствени ситуации.

20170603_173959

“Гордеем се с постижението им, защото уменията да помагат, да оказват първа помощ са важна част от нужните знания за справяне с различни житейски ситуации. В иновативното ОУ” Райна Княгиня” сред основните  цели е  възпитанието на учениците в милосърдие и съпричастност. Чрез  различни благотворителни инициативи, подкрепени от БЧК,  над 450 деца проявиха лично отношение към добри каузи. Това изгражда допълнителни качества за позитивно общуване и превенция на агресията”, коментира директорът Мария Гайдарова.