Велислав Борисов и Катерина Прончева ще представят проекта си на идната сесия на Ученическия институт при БАН

Картинен речник с думи и съчетания, назоваващи части от облеклото, видове платове, накити и обувки, извлечени от петте тома на „Речник на блъгарский език“ от Найден Геров, създават осмокласници от Математическата гимназия.

Автори на проекта, който се реализира по програмата на МОН и БАН „Образование с наука“, са Велислав Борисов и Катерина Прончева от 8.ж клас. Научен ръководител на гимназистите е преподавателят по български език и литература от МГ “Акад.Кирил Попов” Невена Ичевска, а консултант – проф. д-р Диана Благоева от Института по български език при БАН. За по-голяма яснота правописът на текстовете, извлечени от Речника на Найден Геров, е осъвременен.

Интересът точно към думите за облекло е продиктуван от факта, че то е “огледало” на бита, начина на мислене, естетическия вкус, материалното положение и т.н. на някогашния българин, а голяма част от думите, които го назовават, са напълно непознати за съвременния българин.

“Това е опит да се “възкреси” една по-малко позната част от лексиката на българския книжовен език и да се създаде представа за начина, по който се е обличал възрожденският българин. В същото време целта на проекта е да представи  една изключителна възрожденска личност – Найден Геров, и неговия принос за развитието на българската литература, образование, лексикография”, пояснява Невена Ичевска.

Заглавните единици, които са над 260, са подредени по азбучен ред. Речниковите статии съдържат информация за: граматична характеристика на заглавната единица, други форми, синоними, умалителни и увеличителни съществителни. При думите от чужд произход се посочва източникът, от който са заети (ако е установен). Етимологичните данни от Речника на Найден Геров са сравнени с тези от изданията на БАН „Речник на българския език“ (т. 1 – 15) и „Български етимологичен речник“ (т. 1 – 8), като при нужда са нанесени корекции и допълнения.

Речниковите статии са илюстрирани с 384 изображения, предоставени на Велислав и Катерина от Регионалния етнографски музей в Пловдив, а други са от източници в интернет.

Проектът ще бъде представен на идната сесия на Ученическия институт при БАН.

Припомняме, че миналата година изследване за енциклопедиста Иван Богоров и изграждането на новобългарския книжовен език донесе първа награда на Велислав и Катерина Прончева на седмата сесия на Ученическия институт на БАН, която се проведе онлайн. В секция “Хуманитарни и обществени науки” той спечели призово място.