Все повече седмокласници избират учене чрез работа, сочат данните от първо класиране за прием в гимназиите

Все повече седмокласници избират учене чрез работа и залагат на дуални паралелки. Това сочат данните от първо класиране за прием в гимназиите в Пловдив и областта. Професионалните гимназии направиха немалко, за да рекламират тази форма на обучение, която дава възвожност на учениците да получават и възнаграждения, докато овладяват професия.

Лидерското място заема Професионалната гимназия по електроника и електротехника. Специалност „Елобзавеждане на производството“ е посочена от 348 ученици. 346 са поискали да учат „Автоматизация на непрекъснати производства“, а 290 – „Микропроцесорна техника“. Гимназията има сключени договори за производствена практика с 35 фирми от региона, където учениците имат възможност да стажуват в реална работна среда и да надграждат знанията и уменията си.

Сред осемте най-желани дуални паралелки се нарежда тази по „Мехатроника“ в Професионалната гимназия по механотехника. Специалността е пожелана от 157 ученици. Учебните програми са разработени в сътрудничество с бизнеса. Тазгодишните дванадесетокласници от специалност „Машини и системи с цифрово-програмно програмиране” бяха първите абитуриенти по дуалната система, които учат на заплата на конкретни работни места.

150 ученици са поискали да бъдат приети в специалност „Експлоатация и поддръжка на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост“, а 138 – да учат „Топлотехника“ в Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника. Училището има сключени партньорски договори за провеждане на дуално обучение, което дава реална професионална квалификация и основа за успешен собствен бизнес.

В списъка на най-предпочитаните дуални паралелки попада и „Мебелно производство“ в Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване. 139 кандидат-седмокласници са я посочили като желана специалност. Училището е пилотно в страната, въвеждайки дуалната система след редовен прием, а не по проект, затова има сериозен опит в обучението чрез работа. Тази година се дипломираха и първите зрелостници от дуалната форма, специалност „Производство на тапицирани изделия“.

23 са заложените дуални паралелки в държавния план-прием за новата учебна година. Миналата година Пловдив беше първенец в страната с реализирани 16, затова броят им бе завишен.