p10202541

Нова детска площадка в ДГ „Каменица“ бе открита днес от кмета на район „Централен“ Георги Стаменов. Тя е обновена със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.  Реновираният детски кът е разположен на площ от 180 кв.м. в междублоково пространство до бул. „Цар Борис III Обединител”. Положена е настилка от вибропресовани бетонни плочи. Изградени са пясъчници, оградени с дървени пейки за децата. Оформено е опитно поле с цветя, засадени от малчуганите и техните родители. Поставени са контейнери за разделно събиране на отпадъци.

Стойността на проекта е за близо 5000 лева. Общо пет детски градини в Община Пловдив бяха одобрени за финансиране по ПУДООС тази година. В началото на септември експерти на РИОСВ  приеха обновените детски кътове в „Майчина грижа“ и „Искра“. До края на октомври се очаква да бъдат завършени ремонтните дейности в „Буратино“ и „Мечта“.