Инициативата стартира с музикални видео приказки в учебните часове

Опера Пловдив влиза виртуално в класните стаи на пловдивските училища, за да не прекъсва връзката със своята най-млада публика. Със съдействието на експерти от Регионалното управление на образованието операта безвъзмездно подготви и предостави за ползване помощни видео материали за обучението по музика, които ще се използват в модул “Наблюдение в извънучебна среда”.

От началото на май на разположение на учителите по музика са видео адаптации за детска публика от поредицата “Приказките на Госпожа Опера”. В месецa, в който празнуваме Деня на славянската писменост и култура, Опера Пловдив представя трима славянски композитори: Антонин Дворжак, Пьотр Илич Чайковски и Сергей Прокофиев. Освен с творчеството им, музикалните приказки запознават учениците и с три жанра – опера – с “Русалка” на Дворжак, балет чрез “Лешникотрошачката” на Чайковски и симфонична музика с “Петя и вълкът” на Прокофиев. Преподавателите разполагат с линк за сваляне на материалите, които могат да използват по своя преценка в онлайн обучението. Инициативата ще продължи и през новата учебна година с разработването на още помощни видео материали, като представяне на инструменти, на творчеството на композитори, изпълнения от солисти.

Образователната платформа “Госпожа Опера” е разработена, за да събуди интереса към класическата музика у децата. В периода на извънредно положение дейността за деца на Опера Пловдив се трансформира от срещи в зрителната зала в онлайн публикации и образователни материали във facebook страницата на “Академията на Госпожа Опера”.