Омбудсманът Диана Ковачева предлага дванадесетокласниците да могат да се явяват повторно на държавните зрелостни изпити. Тя е внесла до председателя на Народното събрание Росен Желязков и членовете на Комисията по образованието и науката съответното законодателно предложение.

Резултатите от изпитите са вход за много университети в страната и според Ковачева трябва да има втори шанс на зрелостниците за явяване на матура, ако оценката, която са получили на първата, не ги удовлетворява.

Промяната предвижда възможност зрелостниците да се явят еднократно на втори изпит в рамките на една година след първата матура. Ако втората оценка е по-висока, ще се издава удостоверение.

В края на ноември Ковачева внесе такова предложение в 48-ото Народно събрание, което получи одобрението на ресорната комисия на първо четене, но времето не стигна до окончателното му приемане. Омбудсманът предлага промени в Закона за предучилищното и училищното образование, свързани с полагане на държавните зрелостни изпити.

Според сега действащия регламент зрелостниците, получили двойка, могат да се явят на поправителна сесия, но за недоволните от оценка няма поправка.