Магистратите потвърдиха решението на предходната инстанция, че освобождаването на Екатерина Делинова е било незаконосъобразно

Окръжният съд в Пловдив потвърди решението на районните магистрати, с което уволненият дисциплинарно директор на ОбУ „Пенчо Славейков“ Екатерина Делинова, е възстановена на заеманата от нея длъжност.

Припомняме, че Делинова бе освободена със заповед на бившия началник на Регионалното управление на образованието Иванка Киркова, връчена на 15 ноември 2019 година.

Окръжният съд намира за правилни изводите на районните съдии, които са преценили, че заповедта за уволнение е незаконна, тъй като е в нарушение на чл. 333 от КТ, а именно – Делинова е била уволнена, докато е била в разрешен отпуск по болест. Според магистратите началникът на РУО не е поискал разрешение от Инспекцията по труда за уволнението и е приел, че не се касае за продължителен болничен лист, а за нов отпуск по болест. Освен това Делинова била член на синдикална организация.

Заповедта за уволнение е отменена като незаконосъобразна само на това основание, уточни адвокатът на Делинова – Кристиан Гьошев. Решението подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок.