От днес започва попълването на свободните места, учениците подават документи в съответните училища

Общо пет паралелки ще бъдат закрити след приключилото трето класиране за гимназиите в Пловдив и областта, тъй като броят ученици е под норматива, съобщават от Регионално управление на образованието. Първите паднаха още преди края на трети тур – „Обществени науки“ в СУ „Хр. Ботев“ в Лъки, а в калоферското СУ „Хр. Ботев“ – две половинки, обединени в една паралелка по специалностите „Моделиер-технолог на облекло“ и „Приложен програмист“. Няма да се формират още „Елобзавеждане на транспортна техника“ в ПГ „Братя Евлоги и Христо Георгиеви“ в Карлово, „Пътен строител“ в ПГ по транспорт и строителни технологии м Пловдив и „Електротехника и енергетика“ в ПГ по селско стопанство в Белозем.

Свободните места са публикувани в сайта на РУО и на съответните училища. 7 ученици се търсят за попълване на паралелката „Музика с английски“ в СУ „Любен Каравелов“, а 4 – за иновативната „Музика с IT“. В ПГ по облекло „Ана Май“ има по 14 вакантни бройки за специалностите „Дизайнер“ и „Маникюрист-педикюрист“, както и 4 за „Козметик“. 11 места за „Спедитор“ има в ПГ по транспорт и строителни технологии. В ПГ по кожени изделия и текстил обявяват 17 бройки за „Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия“, 10 – за „Производство на облекло от текстил“ и 8 – за „Конструиране и моделиране на кожено-галантерийни изделия“. Най-много свободни места в ПГ по машиностроене има за специалност „Подемно-транспортна техника“ – 16. За „Пътно-транспортна техника“ се търсят още 7 ученици. В СУ „Софроний Врачански“ 11 са местата за специалност „Икономическо информационно осигуряване“. В останалите училища има единични непопълнени бройки.

Приемането и допълването на утвърдените паралелки до максималния брой ученици 26 се организира от училището, за което директорът създава комисия. Кандидатите подават заявление до директора и оригиналите  на документи. Критериите за класиране следва да съответстват на начина на балообразуване за дадения профил/специалност от професия и училище. За училищата и профилите с квоти освободените места се обявяват и запълват без да се променя квотата. Ако мястото е освободено от момче, следва да бъде обявено за момче и да бъде класирано момче. Срокът за подаване на документи за участие в класирането за обявено свободно място не следва да бъде по-малък от 3 дни. Комисията изготвя протокол с формираните балове на всеки кандидат, който се представя в РУО с окончателните списъци на записаните.