Пловдив получава средства за възнаграждения при изработването и актуализирането на учебни планове и програми

Кабинетът отпусна днес допълнителни средства по Националната програма „Професионално образование и обучение“. Седем общински училища ще получат 26 206 лева за разработване и актуализиране на типови учебни планове, учебни програми и национални изпитни програми за специалностите в професионалното обучение.

Средствата ще бъдат разпределени по бюджетите на пет общини за 2021 г.

Допълнителни трансфери ще получат Столична община, Нови пазар (Шумен), Бургас, Провадия и Пловдив. Финансирането е предвидено за възнаграждения при изработването и актуализирането на учебните планове и програми. Покриват се и командировъчните разходи на екипите при организиране на присъствени срещи.

Осем общински училища ще получат 8000 лева по Националната програма „Роден език и култура зад граница“. Образователните институции имат одобрени проекти с български неделни училища от Албания, Гърция и Сърбия. Учители и ученици от тези неделни училища ще могат да посетят различни исторически, културни и природни забележителности в България. Те ще се запознаят с българската образователна система и ще имат възможност да практикуват български език в местна езикова среда. Отпуснатите средства могат да се използват за дневни разходи на учители, транспорт, такси за посещения на музеи, галерии, постановки и др.