Иновативните училища в България през учебната 2023/2024 г. ще бъдат 548 – с 6 повече от миналата година. В одобрения от правителството Списък попадат 50 учебни заведения от Пловдив и областта.

Учебни заведения от 192 населени места ще разработват и въвеждат нови методи на преподаване, ще внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението и ще усъвършенстват управлението си.

Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Общо 252 проекта са оценени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите. 69 училища, които през учебната 2022/2023 година не са били иновативни, сега имат одобрени проекти.