От всички 395 учебни заведения, които променят образователния процес през 2019/2020 година, 39 са в Пловдивска област

Иновативните училища в Пловдив стават 24, сочи Списъкът за учебната 2019/2020 година, одобрен от Правителството. В него са вписани 395 учебни заведения от 28 области, със 100 повече от миналата година. В Пловдивска област те са общо 33, с 6 повече.  В тази бройка се включват и училищата, чиито проекти бяха одобрени предишните две години и които са подали отново заявка за продължаване на иновациите.

Иновациите са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване.

Описаните иновативни процеси в училищните проекти ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

В Комисията за иновативните училища участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

Статут на иновативни за предстоящата учебна година получават Математическата гимназия, ЕГ „Иван Вазов”, НУ „Кл. Охридски”, НУ „Хр. Ботев”, ОУ „Васил Петлешков“, ОУ „Димитър Талев“, ОУ „Ал. Константинов“, ОУ „Гео Милев“, ОУ „Елин Пелин“, ОУ „Пенчо Славейков“, ОУ „Райна Княгиня“, ОУ „Тодор Каблешков“, ОУ „Яне Сандански“, ОУ „Екзарх Антим I”, Професионална гимназия по електроника и електротехника, СУ „Черноризец Храбър”, СУ „Димитър Матевски“, СУ „Константин Величков“, СУ „Пейо Яворов“, СУ „Софроний Врачански“, СУ „Св.св. Кирил и Методий“, СУ „Патриарх Евтимий“, Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“ и ЧСУ „Дружба“.

Иновативните училища в областта са: СУ „Кирил и Методий“ – Асеновград, СУ „Васил Левски“ – Карлово, СУ „Христо Проданов”- Карлово, ОУ „Ген. Карцов” – Христо Даново, ОУ „Христо Смирненски“ – с. Строево, ОУ „Кирил и Методий“ – с. Труд, СУ „Асен Златаров“ – Първомай, ОУ „Хр. Ботев“ – Раковски, ОУ „Хр. Смирненски“ – Раковски, ОУ „Хр. Ботев“ – Брестовица, Професионална гимназия „Владимир Заимов“ – Сопот, ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Ново село, СУ „Отец Паисий“ – Стамболийски, ОУ „Хр. Ботев“ – Стамболийски“, СУ „Хр. Смирненски“ – Хисар.