От септември започва обучението в първите 184 иновативни училища, 9 от тях са пловдивски

IMG_7242

Правителството одобри първия списък с иновативни училища в страната. Това са 184 учебни заведения, оценени от Комисията за иновативните училища, в които от септември ще започне обучението през новата учебна година. 9 от тях са пловдивски – ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Райна Княгиня“, ОУ „Яне Сандански“, ОУ „Елин Пелин“, СУ „Патриарх Евтимий“, ОУ „Пенчо Славейков“ в Столипиново, Матаметическата гимназия и две частни пловдивски училища – „Дружба“ и „Стоян Сариев“. Пет от одобрените са сред пилотните по проекта „Иновативни училища“ на Община Пловдив и „Световен образователен форум България“.

Пет са одобрените училища от областта – СУ „Христо Проданов-Карлово, ОУ „Кирил и Методий“ –село Труд, СУ „Асен Златаров“-Първомай, ОУ „Христо Смирненски“ –Раковски и ОУ „Христо Ботев“ – Стамболийски.

Идеята за иновативните училища, залегнала в Закона за предучилищното и училищното образование, е те да бъдат модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

45 от одобрените училища ще подобрят качеството на образованието чрез разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението, 51 училища – чрез организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, 88 училища ще използват нови методи на преподаване, а 14 ще разработят по нов начин учебното съдържание, учебните програми и учебните си планове.

Описаните в училищните проекти иновативни процеси ще бъдат с продължителност до четири години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците, като не са допуснати проекти чрез които се внушават верски убеждения и тяхното практикуване.