Желаещите могат да се запишат на място да посещават спортните школи

Открити уроци по плуване, волейбол, шахмат, спортна стрелба, футбол, карате, академично гребане ще представи утре екипът на направление „Спорт“ на Центъра за подкрепа за личностно развитие – ОДК-Пловдив. Началото е 10.30 часа, а мястото – Откритите игрища в базата на Младежки център. Посетителите ще могат да видят и кратки съчетания на спортните школи по акробатика, художествена гимнастика, спортна гимнастика, както и на мажоретния състав.

Малки и големи ще имат възможността да се запознаят с дейността на Центъра и да заявят желанието си през новата да учебна година да посещават безплатните школи на образователната институция.