Центърът за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Пловдив предоставя възможност на децата на бежанци от Украйна да посещават занимания по интереси в различни школи. Дейностите са в областите „Науки и технологии“, „Изкуства“ и „Спорт“. От комплекса са обявили и групи за деца в училищна възраст, които имат желание да изучават български език. Всички занимания ще са безплатни и ще се предоставят безвъзмездно от специалистите в центъра.

„Образователната система може да окаже решителна роля в подпомагането на всички тези хора, бягащи от войната. Родителите искат да работят, за да могат да водят достоен живот“, заяви зам.-кметът по образование Стефан Стоянов.

Единственото условие за записване в школите е децата и учениците да имат статут на международна или временна закрила и личен номер на чужденец. Подаването на заявления се извършва на място в центъра на адрес бул.”Шести септември” № 193. Декларацията може да бъде изтеглена тук: https://www.odk-plovdiv.com/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5

„Смятам, че всички трябва да сме съпричастни към случващото се с хората от Украйна и особено към най-уязвимата група – децата. Всички те имат право на щастливо и свободно детство и ние, възрастните, сме тези, които трябва да им помогнем това да се случи“, споделя директорът на ОДК – Пловдив Озден Мурадова. Според екипа на комплекса участието в различни занимания ще облекчи преживения стрес при децата и така те по-лесно ще се адаптират към новата среда и ще създадат приятелства.