Седмокласниците могат да проверят къде са приети, като въведат входящ номер и код за достъп на интернет адрес: https://infopriem.mon.bg/

Първото класиране за държавния план-прием в гимназиите вече е публикувано, съобщиха от МОН. Учениците, приети на първия етап, могат да се запишат от 13 до 15 юли включително.

Некласираните на I тур участват във втори автоматично. Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление по образец в училището, в което са класирани на І етап, от 13 юли до 15 юли. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.

Списъците с приетите ученици на ІІ етап на класиране ще бъдат обявени до 20 юли, като записването е до 22 юли в училището, в което са приети. На 25 юли ще бъдат ясни свободните места за ІІІ етап. За участие в него заявление се подава на 26 и 27 юли само за обявените свободни места.

Списъците с приетите на ІІІ тур ще бъдат обявени на 29 юли, а записването ще се осъществи на 1 и 2 август.

Незаетите места след ІІІ етап ще бъдат обявени на сайта на РУО – Пловдив до 3 август. Попълването им ще се осъществи до 10 септември по ред, определен от директора на съответното училище, при спазване на изискването за класиране на учениците в зависимост от формирания бал.