Община Пловдив обяви обществена поръчка за инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение, на нова сграда на ОУ „Княз Александър I“. Срокът за подаване на оферти за изготвяне на идеен инвестиционен проект и технически работен проект за строителство и обзавеждане на учебния корпус, изграждане на спортна зала и модернизация на дворното пространство, е 31 януари. Обществената поръчка е по Програма на Министерството на образованието и науката за изграждане, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища в периода 2020-2022 година.

Новата учебна сграда ще бъде разположена в свободната дворна площ към съществуващата сега на ул. „Хан Кубрат“ 15.  Десетилетия наред ОУ „Княз Александър I“ дели база с Хуманитарната гимназия „Св.св. Кирил и Методий“, което налага двусменен режим на обучение за общо 1887 ученици, разпределени в 74 паралелки. Със строителството на новата сграда се цели преминаване към едносменно обучение на учениците от 1 до 7 клас. Общата стойност на проекта е 7 223 540,93 лева без ДДС.

При проектирането следва да се има предвид, че имотът попада в обхвата на територия със статут на групов архитектурно-строителен паметник на културата. Някогашната Първа мъжка гимназия “Александър І”, чиито първоприемници са ОУ „Княз Александър I“ и Хуманитарната гимназия, притежава статут на недвижима културна ценност от национално значение.

Новата сграда ще е за 30 паралелки, като изискването е да се предвиди функционално разделяне на потоците на началния курс и прогимназията, училищна библиотека, зони за комуникация с подвижни модулни мебели. Пространството трябва да е организирано съобразно съвременните тенденции за образователна среда и навлизането на компютърните технологии в ежедневието на ученика. Изискването към проектантите е за полифункционалност на пространствата с възможност за създаване на свободно преливане от една зона в друга.

Кабинетите ще са оформени по модела на „обърната класна стая“ с възможност за пренареждане на масите и столовете и осигуряване на лично пространство. За децата от 1 до 4 клас ще има гардероби, помещения за преобуване, кътове за рисуване и индивидуална или групова работа. Площта на масите за учениците от 5 до 7 клас трябва да позволява използването на преносим компютър.

В изискванията към проектантите е записано, че стените в класната стая трябва да предоставят възможност за активна работа чрез поставяне на една или повече бели дъски, големи коркови табла. Всяка учебна стая следва да е оборудвана с мултимедиен проектор, лаптоп, бяла дъска, екран за проектор, ергономични едноместни модулни учебни маси и столове, секция за книги, закачалки, шкафчета за дрехи и учебници, предвиден е и кът за отдих.

Подовете ще са равни, без подиуми, изцяло изпълнени с винилова настилка. Цветовете и дизайнът на графичните елементи следва да се различава за отделните класни стаи или най-малкото за възрастта на учениците, за да се оформят пътеки за движение, полета за презентиране или зони за игра и творчество.

В сградата ще има безжичен интернет и вградена интерком-система, така че да могат да се пускат аудио съобщения до цялото училище.

Заложени са асансьор и рампи за достъп на трудноподвижни хора.