5500 деца от 1 до 7 клас на пловдивските училища ще минат прегледи за диагностика, предлагат оздравителни процедури на проблемните

Две общински програми ще борят затлъстяването и гръбначните изкривявания на пловдивските ученици. Целта е да се намали броят на децата с наднормено тегло в общинските училища за периода 2018-2019 година, за което ще бъдат отпуснати близо 70 000 лева. Още толкова трябва да гласуват общинските съветници на сесията на 27 февруари и за ранна профилактика, диагностика и  рехабилитация на гръбначните изкривявания при подрастващите.

Програмата за намаляване броя на децата с наднормено тегло предвижда масов скрининг на 5500 ученици от 1 до 7 клас с цел подобряване на здравния статус или поне забавяне на възходящия тренд. Тя е продължение на стартиралите през 2010 година профилактични прегледи, през които са преминали 4600 деца от 18 училища. За всяко дете, при което са констатирани проблеми, е изготвен график за посещение при кинезитерапевт и рехабилитатор. Учениците с тежка степен на затлъстяване са насочени за консултация при ендокринолог.  Наднормено тегло е констатирано при 18.9 на сто от момичетата, а процентът за момчетата е 16.5. За затлъстяване се говори при 10% от изследваните, като основната причина са липсата на двигателна активност, нездравословното хранене и фамилната предразположеност.

Програмата за ранна профилактика, диагностика и рехабилитация на гръбначните изкривявания също е за двугодишен период. Прегледите ще се извършват от специалисти на общинския център по спортна медицина. Целта е ранно откриване и прилагане на адекватно лечение на децата, при които се констатират изкривявания.