Предвижда се премахване на едноетажни постройки в двора на филиала, на чието място ще бъде двуетажната сграда

Да се възложи проектиране на нов корпус на ОУ „Алеко Константинов“ ще гласува на утрешното си заседание Общинският съвет. Предложението е на изпълняващия длъжността кмет на район „Централен“ Гергана Златкова. За целта обаче трябва да бъдат премахнати две едноетажни постройки за битови услуги в двора на филиала на училището, което също ще бъде подложено на гласуване.

Предвижда се на първия етаж в новата сграда да бъде изграден физкултурен салон, две съблекални, санитарен възел, помещение за съхранение на спортни уреди и принадлежности, както и салон за събития. На втория ще бъдат разположени 4 класни стаи, стая за занимания по интереси, санитарни възли, складово помещение за обслужващия персонал. Пространството около учебното заведение ще бъде облагородено.

В новата сграда ще се обучават учениците от 4 клас, като така възпитаниците от началния курс ще са на едно място, а в основната сграда на ул. „Божидар Здравков“ №3А ще останат прогимназиалните класове.