Всяко училище само организира провеждането му, материалите се изготвят от учителите по предмета според публикуван от МОН регламент

Общинският кръг на олимпиадата по български език и литература за учениците от област Пловдив трябва да се проведе до 28.01.2022 г. във всяко едно училище, в което има желаещи да участват. Материалите за него се изготвят от учителите по български език и литература съгласно регламента, публикуван на сайта на МОН.

Провеждането на общинския кръг може да се осъществи както в учебни дни, така и в неучебни, според желанието на участващите ученици и учители. Писмените работи се проверяват в едноседмичен срок след провеждането на олимпиадата. Оценителите изготвят протокол за резултатите на всички ученици и протокол за класираните за областен кръг.

Олимпиадата за учениците от 5 до 12 клас се провежда в три кръга – общински, областен и национален. Оценяваните компетентности се базират на учебните програми по български език и литература за общообразователна подготовка.

Петокласниците правят трансформиращ преразказ на неизучаван текст от името на неутрален разказвач или на герой. Задачата за учениците от шестите класове е сбит преразказ на неизучаван художествен текст. Кандидат-гимназистите трябва да решават тест с 30 задачи и да отговарят на литературен въпрос.

С тест от 30 въпроса следва да се справят учениците от 8 до 10 клас. Задачите проверяват тяхната функционална грамотност – умения за намиране и извличане на информация от текст, тълкуване и оценяване. Системата от задачи се базира на три текста – научен, медиен и неизучаван художествен. Чрез задачите за редактиране се оценява и езиковата им грамотност.

За единадесетокласниците и зрелостниците олимпиадата е в две части – тест от 10 до 20 въпроса и интерпретативно съчинение по тема върху художествена творба или есе по житейски проблем, интерпретиран в едно или няколко произведения.

Училищните и областните комисии оценяват писмените работи по единни критерии, предоставени от РУО и националната комисия. Седмокласниците, заели първите три места на националния кръг, получават 100 точки, които ще им бъдат записани като резултат от НВО по български. Класираните на призови места дванадесетокласници получават званието „лауреат“, което пък може да им послужи като вход за висши училища.