Тазгодишните първокурсници

Украинските и молдовски граждани от българска народност са издържали изпитните тестове за ПУ и стават втори випуск бакалаври, подкрепени със стипендии и такси

Тазгодишните първокурсници
Първокурсниците от випуск 2016 със семействата си.

Нови 17 студенти, които ще се обучават по специалност “Софтуерно инженерство” в Пловдивския университет ще финансира общината. На сесията на 1 август градският парламент трябва да гласува предложението на кмета Иван Тотев за промяна на меморандума за сътрудничество между Община Пловдив и ПУ по Международната програма за развитие на IT индустрията. Програмата предвижда финансиране на обучението на до 50 студенти – украински или молдовски граждани от българска народност. През 2016 бяха приети 30, като 20 от местата останаха незаети.

Първокурсниците бакалаври се справят изключително успешно и постигат отлични резултати, а през настоящата кандидатстудентска кампания към специалността проявяват интерес украински и молдовски младежи. 17 от тях са се справили успешно с изпитните тестове. Това дава основание за стартиране на втора бакалавърска програма.

Предложението на кмета Тотев към общинските съветници е общината да покрие таксите за обучение, стипендиите и настаняването на всички 17 младежи, а обучението ще е за сметка на ПУ. Общата сума за двете групи от випуск 2016 и 2017 няма да надхвърля заложените в меморандума 220 000 лева годишно. Каквото е решението на ОбС от 16 юни 2016 година.