Финансирането е осигурено от Националния план за възстановяване и устойчивост

Цялостен ремонт и рехабилитация на общежитието на Езикова гимназия “Иван Вазов” ще бъде финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост. Стойността на проекта е 5 821 559.12 лв., като всички средства ще бъдат предоставени като безвъзмездна финансова помощ от НПВУ. Продължителността ще бъде 31 месеца.

Предвидено е в сградата да бъдат въведени мерки за енергийна ефективност – саниране, подмяна на дограма, изграждане на системи за отопление и охлаждане, ремонт на покрива и др. Ще бъде осигурена и достъпна среда за лица с увреждания. Освен ремонтни дейности, проектът ще финансира изцяло ново обзавеждане и оборудване, включително закупуване на нова техника за нуждите на учениците.

Реализирането на този ремонт ще допринесе за създаването на комфортни, достъпни и съвременни условия за настаняване, пребиваване, учене и осъществяване на дейности по интереси и отдих. Проектът е и поредна фаза от цялостното обновяване на кампуса на двете езикови гимназии в Пловдив, като през тази година бяха построени две нови спортни площадки, а в момента се строи физкултурен салон на ЕГ „Иван Вазов“ и спортен комплекс за двете училища, финансирани от бюджета на община Пловдив.

“През тази година основен приоритет са Планът за възстановяване и националните програми. В момента се подготвяме за кандидатстване по новите национални и оперативни програми, за да привлечем допълнителни средства за пътна инфраструктура и облагородяване, образователна, културна и социална инфраструктура“, коментира заместник-кметът по образование Стефан Стоянов.