Общината ще подкрепи дуалните паралелки, утвърдени в държавния план-прием за 2023/2024 година, с близо 50 000 лева. Предложението за отпускането на средства по общинската образователна програма е на зам.-кмета Владимир Темелков и ще се гледа на заседание на местния парламент на 7 декември. Паралелките са общо 14.

Най-голяма сума се пада на Професионалната гимназия по машиностроене. Училището ще получи 14 280 лева за четири паралелки по специалностите „Електрически превозни средства“, „Подемно-транспортна техника“, „Пътно-строителна техника“ и „Технология на машиностроенето“.

10 710 лева ще бъдат преведени на Професионалната гимназия по електротехника и електроника за “Електрообзавеждане на производството”, „Микропроцесорна техника“ и „Автоматизация на непрекъснат производства“. Същата сума получава Професионалната гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров“ за „Машини и системи с ЦПУ“, „Мехатроника“ и „Ремонт на летателни апарати“.

3570 лева са определени за Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване. Там дуалните паралелки са две половинки по специалностите “Мебелно производство” и “Тапицерство и декораторство”.

Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника ще бъде подкрепена със 7140 лева за две паралелки – „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника“ и „Топлотехника“.

3570 лева получава СУ „Черноризец Храбър“ за дуална паралелка по специалност „Графичен дизайн“.

Идеята на общината е да подпомогне формирането на дуални паралелките и да стимулира обучението по търсените на пазара на труда професии.