Разпределят 15 775 лева на ученици за постигнати успехи в областта на науката, изкуството и спорта

Общината ще подкрепи дуалните паралелки, утвърдени в държавния план-прием за догодина, с 40 000 лева. Предложението за отпускането на допълнителните средства от бюджета на отдел “Образование” е на зам.-кмета Стефан Стоянов и ще се гледа на заседание на местния парламент на 3 август. Паралелките са общо 16.

7500 лева ще получи Професионалната гимназия по електротехника и електроника за “Електрообзавеждане на производството”, „Микропроцесорна техника“ и „Автоматизация на непрекъснат производства“. Същата сума е определена и за Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване. Там дуалните паралелки са три. “Мебелно производство” и “Полиграфия” са цели паралелки, докато  “Реставрация на стилни мебели и дограма” и “Производство на тапицирани изделия” са по половин.

Професионалната гимназия по транспорт и строителни технологии получава най-голяма сума – 12 500 лева за пет паралелки. Това са “Автотранспортна техника”, „Спедиция, транспортна и складова логистика“, „Сухо строителство“, „Вътрешни ВиК мрежи“ и „Електрически инсталации“. Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника ще бъде подкрепена с 5000 лева за две паралелки – „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника“ и „Топлотехника“. По 2500 лева получават Професионалната гимназия по механотехника за „Машини и системи с ЦПУ“, Професионалната гимназия по машиностроене – за „Електрически превозни средства“, и СУ „Черноризец Храбър“ – за „Графичен дизайн“.

Идеята на общината е да подпомогне формирането на дуални паралелките и да стимулира обучението по търсените на пазара на труда професии.

Общинските съветници ще гласуват също отпускането на 15 775 лева за ученици, постигнали успехи в областта на науката, изкуството и спорта. Изявените деца ще получат еднократна финансова помощ между 200 и 350 лева.