По проекта ще бъдат създадени два изследователски клъстера в областта на биологията и растителните системи в България и Чехия

Община Пловдив да се включи като партньор в проект по обявен конкурс “Exellence Hubs“ на „Хоризонт Европа“ заедно с Центъра по растителна системна биология и биотехнология, Университета Мендел, пловдивски и чешки организации. Зелена светлина за това трябва да дадат общинските съветници на предстоящата сесия на 24 март, на която ще бъде подложено на гласуване предложението на зам.-кмета по образование и бизнес развитие общината да се присъедини към проекта. Партньорството ще бъде във формата на хъб под името PlantHubs. Целта е да се развият два изследователски и иновационни клъстера в областта на биологията и растителните системи в България и Чехия.

В клъстерите ще бъдат включени академични и правителствени организации, компании, НПО. Предвижда се извършването на проучвания в области като: развитие на растенията, геномика, протеомика, метаболомика и биоинформатика. Приложите изследвания ще бъдат свързани с биотехнология на растителните клетки, физиология на стреса и отглеждане на зеленчуци.

Партньорските обединения ще служат като центрове за растителна наука, които свързват академичните среди, индустрията и потребителите.

Индикативният бюджет за община Пловдив е 155 000 лева. Съфинансиране не се изисква.

Общата продължителност на проекта е 4 години. Ангажиментът на общината е да организира четири кръгли маси.

Припомняме, че първата копка на Центъра по растителна системна биология и биотехнология бе направена през юли 2020 година. Проектът се реализира в рамките на 7 години и е на стойност 15 милиона евро, които са осигурени от европейската програма „Хоризонт 2020“. Отделно от това държавата инвестира през оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в строителството и оборудването. Сградата е енергийно ефективна със соларни панели, обособени са лабораторен комплекс, офиси и аудитории, както и високотехнологични оранжерии. Официалното откриване ще е през април. В Центъра ще функционират 10 изследователски отдела, учените ще разработват и патенти.