Съветниците ще гласуват и 18 525 лева за подпомагане на деца с изявени дарби

Общината отпуска 55 334 лева за обучението на студенти от специалност „Софтуерно инженерство“ от випуск 2017/2021 на Пловдивския университет. Според подписано през септември 2017 година споразумение общината се задължава да заплаща на студентите, чийто среден годишен успех от предходната година е равен или по-висок от Добър 4.00, разходите за семестриални такси, общежитие и стипендии. На критериите отговарят 11 младежи, а средствата за подкрепа на обучението им ще бъдат гласувани на предстоящата общинска сесия на 21 декември.

Съветниците ще гласуват и 18 525 лева за подпомагане на деца с изявени дарби. Одобрените от комисия таланти ще получат еднократна финансова помощ между 100 и 300 лева за постигнати успехи в областта на науката, изкуството и спорта.