Гергана Николова подрежда тетрадките и хромбуците на своите второкласници.

Училищата могат да кандидатстват с проекти за специализирано оборудване и създаване на иновативни практики

Община Пловдив отпуска за девета поредна година 300 000 лв. за модернизация на общинските училища. Средствата са предвидени в Общинска образователна програма 2020-2022. Училищата могат да кандидатстват с проекти, чрез които да се закупи специализирано оборудване за класните стаи, за създаването на иновативни практики, подкрепа на проектно-базирано обучение и развиване на нови умения с цел повишаване интереса към образователния процес.

Допустими кандидати за финансиране са всички общински училища и Център за подкрепа за личностно развитие-ОДК. Кандидатстването се осъществява при утвърдени правила, като съфинансирането от страна на училищата е 20 %.

“За времето на действие на тази програма, в периода от 2013 до 2020 г. от общинския бюджет са инвестирани 1 154 027 лв. С тях са закупени интерактивни дъски, лаптопи, мултимедийни проектори, лицензи за образователен софтуер, очила за виртуална реалност, таблети, оборудване за специализирани кабинети по различни предмети”, коментира зам.-кметът по “Образование, бизнес и европейски политики” Стефан Стоянов.

През 2020 г. приоритетно бяха финансирани проекти за закупуването на лаптопи на учители и ученици и създаването на паралелки 1:1), STEM/STEAM обучение и подкрепа на оптималното използване на облачните технологии. Проучване сред директорите на общинските училища показва, че 60 % от преподавателите предпочитат финансова подкрепа за закупуване на преносими устройства (лаптопи, таблети, хромбук). 38 на сто от анкетираните са заявили необходимост от специализирано оборудване на кабинетите по природни науки, а 29 % ще вложат средствата за разкриване на нови паралелки от типа 1:1.Към момента функционират и 21 паралелки 1:1 в 9 училища, като през новата учебна година се очакват между 30 и 40 нови паралелки.