Започна приемът на документи, общата сума, която ще бъде разпределена, 350 000 лева. Съфинансирането е 20%

 

Община Пловдив стартира приема на документи за проектиране и изграждане на нови спортни площадки или ремонт и сертифициране на вече изградени, както и за облагородяване на дворни пространства в общинските училища. Подпрограмата е част от общинската образователна програма и се реализира за втора поредна година.

През настоящата година ще бъдат разпределени средства в размер на 350 000 лева, като финансирането на проекти ще бъде извършено в два етапа. Всеки от тях ще е с бюджет от 175 000 лева.

По програмата се предвиждат следните дейности: ремонт на външни площадки и съоръжения, включително и тяхното оборудване, изграждане на открити спортни площадки, огради и осветление, и облагородяване на дворните пространства.

Допустими кандидати са всички общински училища. Максималният размер на финансовата помощ от страна на Община Пловдив за подаден проект е в размер на до 80% от допустимите разходи, но не повече от 40 000 лв.

Срокът за кандидатстване за първия етап по програмата е до 29. април.

През изминалата година постъпилите  проекти са били на стойност 776 000 лева при осигурено финансиране в размер на 400 000 лева. С получените средства 12 общински училища са модернизирали спортната база и са облагородили дворните пространства.