Архитектурната гилдия излезе с отворено писмо, че бъдещата сграда трябва да бъде функционална, с архитектурен образ, достоен за вписване в характерната градска среда

Спор срещу решението новата сграда на ОУ „Княз Александър I“ да се реализира на инженеринг без обявяване на конкурс се разрази между архитектурната гилдия под тепетата и Община Пловдив.

Малкото оставащо време до края на програмата на Министерството на образованието и науката „Изграждане, пристрояване, надстояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022“ и рискът Община Пловдив да не успее да усвои средствата по нея, са основната причина обществената поръчка за построяване на нова сграда на ОУ „Княз Александър I“ да бъде пусната на инженеринг. Това заяви заместник кметът по строителство и инвестиции Пламен Райчев в отговор на писмо от Камарата на архитектите в България, в което те настояват поръчката да бъде прекратена.

„Нашето желание също бе поръчката да бъде обявена за строителни дейности, след като се изработи и приеме технически проект, съобразен с факта, че новата сграда попада в имот в обхвата на територия с културно историческо наследство. Затова през пролетта на миналата година бе обявено техническо задание за проектиране, изготвено за провеждане на конкурс за проект. Заданието бе предоставено за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), заедно със скица-виза на имота. НИНКН прие заданието ни без забележки в установения четиримесечен срок, но за приемането на скицата-виза трябваше да бъде направен Работен устройствен план или Обемно устройствено проучване, което отнема около 10 месеца. В същото време работата по проекта трябва да завърши най-късно до края на 2022 година и да бъде отчетена в управляващия орган в началото на 2023. За да успеем да усвоим средствата по програмата на МОН, пуснахме поръчката на инженеринг, тъй като това е единствената възможност да не загубим средствата и да построим нова сграда за малките ученици, които сега са принудени да учат на двусменен режим“, коментира Пламен Райчев. Той допълни, че избраният изпълнител на поръчката ще трябва да съобрази проекта си със съществуващата архитектура на старата сграда в парцела, обявена за културна ценност от национално значение.

Сумата по поръчката е общо 6 745 981, 62 лева с ДДС, от които 4 973 300 лева с ДДС е безвъзмездна финансова помощ.

Членовете на Камарата на архитектите в България- Пловдив и Съюз на архитектите в България- Пловдив излязоха с отворено писмо до кмета Здравко Димитров и председателя на ОбС Александър Държиков, в което искат спиране на обявената поръчка и обявяване на архитектурен конкурс за нова сграда на ОУ „Княз Александър I”.

„С настоящата обществена поръчка отново установяваме, че общинските власти продължават порочната практика на изграждане на важни обществени обекти чрез „инженеринг”, като форма на възлагане. Това е форма на реализиране на обществените обекти, чрез която обществеността е поставена в ситуация, при която ще получи не най-добрата за нуждите си сграда, а онази страда, която ще изпълни строителят, по някакви свои преценки, разбираемо свързани с най-малко за него разходи. Професионалната гилдия на пловдивските архитекти винаги е отстоявала искането за правилен и отговорен подход от страна на общинските власти при изразходване на публичния ресурс, когато  се инвестира във важни обществени обекти, какъвто в случая е сградата на ОУ „Княз Александър I”. А правилният подход и обществено отговорното решение е такава обществена поръчка да започне с публичен архитектурен конкурс, цел на който е избор на най-доброто идейно предложение, от което пловдивската общественост да получи възможно най-добрата училищна сграда”, се казва в писмото на пловдивската архитектурна гилдия.

КАБ и САБ подчертават, че бъдещата сграда трябва да бъде функционална, с архитектурен образ, достоен за вписване в характерната градска среда, особено с пряката връзка със съществуващата сграда- паметник на културата, с която ще заживеят в един архитектурен ансамбъл.