Предложението ще се гледа на предстоящата сесия на ОбС на 10 септември

Община Пловдив ще кандидатства по Националната програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на ясли, детски градини и училища за нова сграда на ОУ „Драган Манчов”. Припомняме, че програмата е тригодишна, като за 2020-та заложените средства са 70 млн. лева. По нея могат да кандидатстват общини, Министерството на културата, Министерството на спорта и държавните училища.

На предстоящата сесия на ОбС на 10 септември ще се разглежда предложението Община Пловдив да кандидатства с проект за финансиране на строителството на сграда за ОУ „Драган Манчов”, което от години съжителства с Математическата гимназия. Мястото е определено –  ЖК “Парк Отдих и култура”. Теренът е с площ 5000 кв. метра и по план е предназначен за образование. За целта зам.-кметът арх. Невена Балчева предлага преобразуване на имота от частна общинска в публична общинска собственост.

Дали обаче пловдивският проект ще бъде одобрен и ще получи финансиране, ще стане ясно след няколко месеца. Така че настоящата учебна година стартира в една и съща сграда и за двете училища.

Първоначалните планове на общината бяха да се строи нова сграда на Математическата гимназия, затова в бюджета за тази година бяха заделени 300 000 лева за изготвяне на проект.

„Информирана съм за намерението на общината, но на този етап нищо все още не е ясно. Надявам се заложените 300 000 лева да си останат за Математическата гимназия, защото дори да се пребазира „Драган Манчов”, ние пак ще имаме нужда да се разширим. Ще се мисли за пристойки, още повече, че спечелихме проект на МОН за изграждане на STEM център за 300 000 лева и той ще е разположен в малкия корпус на гимназията”, коментира директорът на Математическата гимназия Веселина Карапеева.