Предстои да бъдат изградени и комбинирани спортни площадки в ОУ „Райна Княгиня“ и ОУ „Яне Сандански“

Община Пловдив ще кандидатства по новата програма на Министерство на образованието за нови сгради за три училища, които в момента са на двусменен режим.

Това са СУ „Патриарх Евтимий“, Математическата гимназия и ОУ „Княз Александър I“. За всяко от тях по програмата могат да бъдат отпуснати до 7,5 млн. лв. Според зам.-кмета по образование, инвестиции и евро проекти Владимир Темелков нова сграда за СУ „Патриарх Евтимий“ ще се строи на терена до МОЛ Пловдив, който първоначално бе предвиден за сграда на ОУ „Драган Манчов“. Теренът е с площ около 10 дка и има условия за строителство на училище.

Математическата гимназия е второто училище на двусменен режим, което отдавна с нуждае от сграда. За такава има отреден терен от десетилетия в ОК „Тракия“, но за целта първо трябва да има идеен проект. Освен това сумата за изграждане е поне пет пъти от максимално допустимата по програмата на МОН.  Третото училище е ОУ „Княз Александър I“. Според зам.-кмета предстоят разговори с просветния министър училището да бъде изключено от старата програма и да се включи в новата, а по старата да бъде включено друго учебно заведение. Вероятно това е бъде ОУ „Яне Сандански“ в „Южен“, което също е на двусменен режим.

От общината обмислят реставрация и на ОУ „Гео Милев“, което се руши. В бюджета за следващата година ще бъдат предвидени средства за проектиране.

На предстоящата сесия на 19 декември съветниците ще гласуват общината да кандидатства за отпускане на средства по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини, училища 2024-2026 г. Двата проекта са за комбинирани спортни площадки на ОУ „Райна Княгиня“ и ОУ „Яне Сандански“

Крайният срок за подаване на проектите е до 10 януари. Към тях ще се включат и проектите за пристройки на детски ясли и за нова ясла в „Тракия“ с капацитет 10 групи.