Община Пловдив кандидатства за изграждане на нов физкултурен салон на ОУ „Васил Петлешков“. Проектът е подаден по Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища, финансирана от Министерство на образованието и науката и Министерство на младежта и спорта. Финансирането, за което общината е кандидатствала, е на максималната допустима по програмата стойност от 1,3 млн. лева с ДДС.

Към настоящия момент ОУ „Васил Петлешков“ не разполага с физкултурен салон и учениците нямат възможност да спортуват активно през зимните месеци поради липса на подходящо помещение. Проектът ще осигури проектирането и построяването на закрито спортно съоръжение, което да отговаря на всички стандарти за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт.

Проект за физкултурен салон е подаден и за ОУ „Екзарх Антим I“. През февруари администрацията подаде проектни предложения за модернизиране на учебната си инфраструктура и обновяване на цялостния облик на сградите на 7 училища по Националния План за възстановяване и устойчивост.

От началото на годината са внесени проектни предложения на стойност над 60 милиона лева.