Община Пловдив внедрява електронни здравните картони на децата в детските градини и училищата в града. Дигиталната система ще изпълнява и функциите на информационен център, с който ще се намали времето за оказване на помощ на пациентите, за да се достигне бързо и качествено до необходимата здравна помощ. Това е разписано в стратегията за общинското здравеопазване, която днес беше обект на обществено обсъждане, на което участваха специалисти от дирекция „Здравеопазване“ и представители на медицински заведения.

Приоритетите дейности са свързани с обезпечаване на качествена и достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ чрез укрепване ефективността и контрола; обезпечаване на системата на общинското здравеопазване с кадри, подобряване условията на труд, обучение и професионално развитие на медицинския и немедицински персонал. Стратегията за здравеопазване акцентира и на майчиното и детско здраве, както и зъболечението и профилактиката при децата до 18 г.

Тя ще бъде публикуван на сайта на община Пловдив, след което ще бъде предоставена на общинските съветници за одобрение.