Отправят покани за срещи и към всички общински съветници с цел осигуряване на подкрепа за финансиране

Общественият съвет към Математическа гимназия “Акад. Кирил Попов” предприема практически стъпки към осъществяване на проекта за нова сграда на училището. Това бе обявено в прессъобщение до медиите след проведена първа работна среща със зам.-кмета по образование и бизнес развитие в Община Пловдив – Стефан Стоянов. На нея представители на Обществения съвет са поставили отново проблема на дневен ред, обсъдени са били и възможностите за бъдеща съвместна работа в разумни срокове.

Членовете на Обществения съвет са заявили желание проектът за нова сграда да намери място в индикативния списък с приоритетни проекти на Община Пловдив в ПИРО. Това вече е било и публично поискано на общественото обсъждане на 10 януари т.г. Те са поели ангажимент да работят активно върху заданието за проектиране.

Общественият съвет към Математическата гимназия ще отправи покани за срещи и към всички общински съветници с цел осигуряване на подкрепа за финансиране от бюджета на Община Пловдив за 2023 г. на архитектурен конкурс за проектиране на нова и съвременна сграда на Математическата гимназия.

Предистория

През април 2022 година Общинският съвет даде зелена светлина на идеята за нова сграда на Математическата гимназия, която периодично се обсъжда и влиза в дневния ред на местния парламент през последните години. На заседанието си на 7 април съветниците единодушно гласуваха преобразуването на терена от 32 158 кв. м. в ЖР „Тракия“ от частна общинска в публична общинска собственост. Имотът е отреден за сграда на МГ още през 1982 година и отговаря на изискванията за ново училище, се казва в мотивите на районния кмет Костадин Димитров. По предварителни разчети за строителството ще са необходими около 25 млн. лева.

В момента в Математическата гимназия се обучават 1240 ученици в 47 паралелки. За да премине към едносменен режим, каквато е директивата на МОН, са необходими 47 класни стаи и 9 компютърни кабинета при налични 36 стаи и 5 компютърни зали.

Припомняме, че общината кандидатства по национална програма на МОН с проект за строеж на нова сграда на ОУ „Драган Манчов“, с което МГ дели сградата. Дори сегашната база да остане на гимназията обаче, отново се очертава недостиг на помещения и ще е необходимо допълнително застрояване за сметка на средата за спорт и отдих.

През април 2017 година Училищното настоятелство на гимназията и Общественият съвет започнаха кампания, за да привлекат общественото внимание към проблема. На централните градски булеварди се появи и билборд с проекта на нова сграда. Бивши възпитаници на МГ, заемащи ключови позиции в различни точки по света, изразиха готовност да се включат в дарителска акция в подкрепа на проекта.