Призивът към Общинския съвет е да отхвърли предложението за допълнителен корпус. Започва подготовка за публични действия

Общественият съвет към Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ остро възразява срещу намерението на Община Пловдив в лицето на заместник-кмета Стефан Стоянов и кмета Здравко Димитров да се подиграе и да излъже очакванията на няколко поколения ученици и хиляди родители за нова собствена сграда на училището, като се опита да строи допълнителен корпус в двора на сградата, която се дели от МГ и ОУ „Драган Манчов“.

Това се казва в писмо до медиите от Обществения съвет на гимназията, подписано от председателя Константин Генов. Поводът е предложението, което ще се гледа на предстоящата сесия на местния парламент общината да търси средства за нова сграда на ОУ “Драган Манчов” и допълнителен корпус за МГ. Сега двете учебни заведения делят една сграда.

Той припомня, че в разговорите до момента и в официалните предложения както в предишния, така и в настоящия мандат, винаги се е говорило за нова, собствена сграда на Математическата гимназия върху терена, отреден за това зад хотел SPS. Напомня също така, че със свое решение Общинският съвет е препотвърдил, че този имот ще послужи за изграждане на сграда на елитната гимназия, променяйки статута му в публична общинска собственост.

Действията на Община Пловдив и лично на заместник-кмета Стоянов обаче навеждат на мисълта за поредния инженеринг и усвояване на средства в края на мандата, както и за превръщане окончателно на Математическата гимназия в едно квартално училище със стара сграда, неотговаряща на съвременните изисквания, както и затруднени транспортни и комуникационни връзки, се казва още в становището на Обществения съвет, който отново поставя въпроса има ли апетити към имота, определен за училищна сграда.

Призивът към общинските съветници е да отхвърлят така направеното предложение и да заемат позиция по приемане на решение за провеждане на архитектурен конкурс за собствена сграда на МГ на терена, отреден за това зад хотел SPS в район „Тракия“.

И предупреждават, че започват подготовка за публични действия.

Общината:

Предложението в Общински съвет е свързано с възможността за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост за средства, които са отделени целево за Пловдив за разрешаване проблема с МГ „Акад. Кирил Попов“ и училище „ Драган Манчов“ на стойност 12,5 млн.лв.

По Плана за възстановяване Община Пловдив трябва да представи проектно предложение за двете сгради. Администрацията подготвя проект за нова сграда на училище „ Драган Манчов“ от около 6 хил. кв. м, обособена на терен в район „Западен“, и по-малка сграда – в двора на съществуващата сграда на МГ, която да покрие най-належащите нужди на гимназията. Предвидените средства могат да се ползват целево само за тези проекти.

Така направените проектни предложения са първи етап от разрешаването на проблема с двете училища. Вторият етап е намирането на средства за нов кампус за терена зад SPS в район „Тракия“.

В началото на годината Община Пловдив е поела ангажимент към Математическата гимназия и Общественият съвет за изготвяне на финален вариант за задание и стартиране на архитектурен конкурс, който да завърши с технически проект  и количествено-стойностна сметка за новия кампус.