Учителите ще обменят опит и добри практики по проект „Бъдещи умения и компетенции за деца“, финансиран по програма „Еразъм+“

Мултикултурно обучение със средствата на изкуството, фолклора и културното наследство, интерактивни методи на преподаване и развитие на ключови дигитални умения и компетентности. Това са темите, по които ще работят два екипа от педагогически специалисти от предучилищни заведения в Пловдив и Вила Литерно (Южна Италия). Домакини на колегите си от провинция Казерта ще са педагозите от детска градина „Буратино“. Пандемията отложи посещението на италианските учители в града под тепетата за лятото. Мобилността се осъществява по проект „Бъдещи умения и компетенции за деца“ (Договор № 2020-1-BG01-КА229-079245_1), финансиран по програма „Еразъм+“, Европейски корпус за солидарност.

Пловдивската детска градина ще обменя опит и добри практики с италианското предучилищно заведение „Don Lorenzo Milani“ за въвеждане на ИКТ платформи за обучение на деца по всички образователни направления – роден език, математика, музика, изобразително изкуство, околен свят, физическо, конструкции и технологии. Ще се обсъжда как симулациите и 3D визуализациите могат да направят обучението по-атрактивно за съвременните деца.

„Основната цел на проекта е да повиши качеството на образование, като го допълни с нови методи на преподаване, съобразени със социално-икономически реалности. Целта е децата да бъдат по-подготвени за встъпването си в училище и по-лесно адаптивни към съвременните условия“, пояснява директорът на ДГ „Буратино“ Кристина Йончева.

В заложените по проекта две обучения ще бъдат включени по 7 учители. Те ще се проведат на ротационен принцип в Италия и България, като педагозите ще споделят опит чрез презентации, групови дискусии и симулации, ще работят и по казуси.

В ДГ „Буратино“ залагат на националните традиции за приобщаване на децата и за развиване на ключови умения и компетентности. Детската градина разполага с богат гардероб с костюми на етноси и националности. Учителите ще представят на италианските си колеги парада „Ние сме децата на света“, който са реализирали, кукерските танци с предварителна изработка на маски, традиционните чествания на християнски празници, за които децата майсторят сувенири и арт изделия.

„До момента сме реализирали няколко онлайн срещи, на които обменяме информация за осъществените дейности по проекта. Запознахме се и със спецификите на предучилищното обучение в двете страни“, каза Йончева.

ДГ „Буратино“ работи по още един европейски проект – „Забавлявай се, докато учиш“. Той е фокусиран върху обучението на педагозите за повишаване на техните компетентности и умения. Партньор е обучителна организация от Португалия.