DSCF7136

В центъра на обучението днес е ученикът, затова учителят трябва да работи така, че детето да направи своята крачка напред. С това послание на старши експерта по начално образование в Регионалния инспекторат – Васка Атанасова, стартира днешният практикум в СОУ “Черноризец Храбър”.  56 преподаватели от 1 до 4 клас се включиха в обучението, на което се разясняваха базови понятия като какво е грамотност и какви са уменията, които трябва да постигнат малките ученици в начален етап. Тази грамотност следва да се постига не само в часовете по български, а по всички предмети, за да могат децата да се научат да извеждат най-същественото от даден текст.

Откриване и насърчаване на добрите учители в училището, провокиране на взаимодействие между тях, популяризиране на добри педагогически практики. Това е целта на обучението „Стратегии на преподаване и учене за постигане на базова грамотност на учениците от начален етап“.

Повечето учители смятат, че училищната култура е такава, каквато я зададе директорът, но това е не само философията на управление, а и на съществуване на училището – дали създава доверие или недоверие към себе си, какви са вярванията, мненията, нагласите, училищните норми, символи и ритуали, обяснява Васка Атанасова.

За днешното обучение бяха събрани начални педагози от различен вид училища, като идеята е всеки да погледне собствената си практика и начина, по който работи с децата, за да прецени доколко се съобразява със спецификата на класа, за да постигне резултат. Атанасова коментира, че има учители, които разработват невероятни уроци, но доста често те не са съобразени с особеностите на учениците и остават неразбрани.

16 от участващите в практикува 25 училища впоследствие ще бъдат проверени. В три от тях – СОУ “Черноризец Храбър”, асеновградсоко “Никола Вапцаров” и “Кирил и Методий” в Кричим ще представят един свой ден на останалите си колеги.

Най-успешните практики ще бъдат публикувани в сайта на РИО, а учителите ще ги презентират на Регионалната конференция за начални педагози.

DSCF7137